ප්රධාන මෙනුව
ඉහළ මෙනුව

අප අමතන්න


සම්බන්ධතා තොරතුරු

  • සීමාසහිත ෂැංහයි වී.කේ.පී.ඒ.සී යන්ත්‍රෝපකරණ සමාගම.
  • දුරකථන: + 86-21-34710825
  • ෆැක්ස්: + 86-21-34710825
  • WhatsApp: +86-13621684178
  • විද්යුත් තැපෑල: [email protected]
  • Add: Plant No. 6, No. 477 Tie Feng Road, Baoshan District, Shanghai, China.